Bedrijfsjuridisch adviseur

Welke voordeel biedt een jurist die lid is van NEVOA?

NEVOA hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening van de NEVOA-adviseur. Je wordt niet zomaar lid. NEVOA-adviseurs zijn gebonden aan gedragsregels, vergelijkbaar met die van bij wet ingestelde Publiekrechtelijke Beroeps- en Bedrijfsorganisaties. Kennis en vaardigheden van de leden waarborgt NEVOA door de eis van permanente educatie, een eigen tuchtreglement en een commissie van beoordeling die de kwaliteit van aspirantleden onderzoekt voordat zij lid kunnen worden. Wanneer jij werkzaam bent bij een accountantskantoor, kan jouw lidmaatschap van belang zijn voor het voldoen aan de verplichtingen van de accountant met wie je samenwerkt.

Kenmerkend voor de NEVOA-adviseur is de grote betrokkenheid bij én bekendheid met de ondernemingen of instellingen die hij of zij adviseert, het vermogen om zelfstandig juridische problemen te signaleren en op te lossen, en het succesvol kunnen werken in multidisciplinaire teams. De NEVOA-adviseur werkt regelmatig samen met de (externe) accountant of fiscalist en spreekt de taal van deze adviseurs. Vanzelfsprekend staat kwaliteit hoog in het vaandel.

Wat doen bedrijfsjuridisch adviseurs voor jou?

Juridisch advies

Bedrijfsjuridisch adviseurs van NEVOA zijn juristen die zich vooral richten op juridisch advies aan bedrijven. De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur is hiervoor de aangewezen partij. Hij is gewend op een breed terrein juridisch te adviseren. Onzekere procedures worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat zoen ze door zaken goed juridisch vast te leggen (preventieve advisering) en geschillen waar mogelijk onderling op te lossen.

Wat maakt een bedrijfsjuridisch adviseur onderscheidend?

De focus ligt veel meer op een lange termijn contact met de client. Hierbij is er (meer) ruimte op een breder gebied te sparren en mee te denken met de cliënt. Er wordt vaak gewerkt vanuit een grote en jarenlange betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken bij cliënten. Bedrijfsjuridisch adviseurs kunnen daardoor snel schakelen. Ook kan de NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur hierdoor bij uitstek proactief adviseren, omdat hij of zij weet wat er binnen de onderneming van de cliënt speelt.

De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur is getraind om verbindingen te leggen met andere disciplines, zoals accountants en fiscalisten, en rechtsgebieden. Deze multidiciplinaire aanpak leidt tot optimaal werkbare juridische oplossingen.

Mediation

NEVOA kent inmiddels een aanzienlijk aantal leden die zijn opgeleid tot mediator. De bedrijfsjuridisch mediator is een ervaren conflictbemiddelaar op het gebied van zakelijke geschillen die tegelijkertijd specialist is op één of meerdere rechtsgebieden of ervaring heeft met een bepaald type geschillen of bedrijfstak. De vaardigheden van een Mediator worden op die manier ook ingezet in de juridische advisering bij het oplossen en voorkomen van geschillen.

Procederen

De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur procedeert ook voor jou. Dat gebeurt vaak in arbeidsrechtelijke, bestuursrechtelijke, huur- en incassokwesties. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontslag van een werknemer, loonkwesties, concurrentiebedingen, huur, huurkoop en koop op afbetaling, en het incasseren van vorderingen tot 25.000,- euro. Op die manier is de NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur een aantrekkelijk alternatief voor de advocaat. Ook omdat de tarieven van de laatste vaak hoger liggen. Vindt de gerechtelijke procedure bij de rechtbank (sector civiel), het Gerechtshof (hoger beroep) of Hoge Raad (cassatie) plaats, dan dient wel een advocaat te worden ingeschakeld. Jouw NEVOA-adviseur kan jou dan helpen bij een goede doorverwijzing naar een ervaren specialist.

Zoekt u een adviseur bij u in de buurt?

Meer over ons vakgebied