Beroepsuitoefening

In het reglement beroepsuitoefening staat kort gezegd omschreven op welke wijze leden hun beroepsuitoefening dienen uit te oefenen. Voldoen de leden hier niet of in onvoldoende mate aan, dan kan de wijze van beroepsuitoefening uiteindelijk worden voorgelegd aan de Raad van Tucht. De Raad van Tucht kan bij overtreding van het reglement een maatregel opleggen aan het lid.