Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij onder begeleiding van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale procesbegeleider (de mediator) de partijen zelf tot een gezamenlijke oplossing komen van hun geschil. Mediation kan ook worden gezien als het onderhandelen onder begeleiding van een neutrale derde.

Geschiloplossing door middel van mediation biedt veel voordelen en past goed bij de dynamiek van het bedrijfsleven. Partijen kunnen de oplossing in eigen hand houden, mediation werkt snel, efficiënt en bespaart kosten. Bovendien kan een conflict worden opgelost met behoud van de relatie. Ook kan mediation een onderdeel zijn van risicomanagement. Immers uit de duur en kosten van conflicten kunnen niet alleen financiële en juridische gevolgen voortvloeien ook het imago kan schade ondervinden door een conflict. Bovendien kan door mediation het conflict vertrouwelijk worden opgelost en wordt het conflict in haar volle omvang niet openbaar.

Voordelen NEVOA bedrijfsjuridisch mediator

De NEVOA bedrijfsjuridisch mediator is tevens als bedrijfsjuridisch adviseur lid van NEVOA en voldoet aldus aan kwaliteitseisen die de organisatie aan de adviseur stelt. De NEVOA bedrijfsjuridisch mediator heeft de basisopleiding tot mediator gevolgd. Bovendien handelt de NEVOA bedrijfsjuridisch mediator overeenkomstig de door het MfN gestelde gedragsregels. De NEVOA bedrijfsjuridisch mediator dient daarnaast te voldoen aan bijscholing en intervisie. Daarnaast bestaat er een intervisie-groep van NEVOA bedrijfsjuridisch mediators, waarin ervaringen en vragen met elkaar kunnen worden besproken.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebieden van mediation voor de NEVOA bedrijfsjuridisch mediator zijn: arbeidsconflicten, organisatieconflicten, conflicten in samenwerkingsverbanden, conflicten bij bedrijfsopvolging, fusie of splitsing, conflicten bij verkoop of levering van een product of dienst en conflicten bij de scheidende ondernemer.