Internetconsultatie "Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans"

NEVOA heeft in december 2018 meegedaan aan de internetconsultatie Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans.

De reactie van NEVOA is hier te vinden:

https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_besluit_wfsv_aanpassing_premiedifferentiatie_ww/reacties