Vereniging

NEVOA is in april 1994 mede in het leven geroepen omdat, volgens het toenmalige GBR-artikel 26 (lid 1, sub b), bedrijfsjuridisch adviseurs lid dienen te zijn van een beroepsorganisatie indien zij onder gemeenschappelijke naam optreden met openbare accountants. Inmiddels is onze vereniging uitgegroeid tot een volwaardige beroepsorganisatie, met als belangrijkste taak de belangenbehartiging van onze leden. Omdat we grote waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening van onze leden, zijn zij gebonden aan gedragsregels, vergelijkbaar met die van bij de wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisaties. Toezicht op naleving hiervan is vastgesteld in een Reglement Klacht en Tuchtzaken.

NEVOA heeft een samenwerkingsverband met SRA (een vereniging van circa 370 kleinere en middelgrote accountantskantoren) te Utrecht. SRA levert secretariële ondersteuning, voert de administratie en levert allerlei specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en opleidingen.

De statuten van de vereniging NEVOA zijn beschikbaar in een PDF document. Klik hier voor de statuten.

Om de statuten te kunnen downloaden dient u echter wel te beschikken over Acrobat Reader. Deze kunt u gratis downloaden bij de producent Adobe, zie www.adobe.com.

Privacystatement