Voordelen voor Leden

Wat bieden we onze leden?

Actieve ondersteuning

NEVOA biedt als beroepsorganisatie actief ondersteuning bij de (verdere) ontwikkeling van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur. Dat doen we door ons te richten op de kwaliteit van kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergoten. Daarom geldt voor onze leden de eis van permanente educatie. Hiervoor organiseren wij voor onze leden allerlei opleidingen, symposia, workshops, vaktechnisch overleg en faciliteren wij deelname (met korting) aan meerdere opleidingen en events bij SRA en ook bij andere instellingen. Ook is er gelegenheid tot deelname aan internetconsultaties namens NEVOA als het om nieuwe wetsvoorstellen gaat.

Voor juristen in het begin van hun carrière faciliteren wij bovendien de toegang tot een beroepsopleiding tot bedrijfsjuridisch adviseur. Ook bieden we toegang tot een online portal met alle relevante literatuur en jurisprudentie.

Een sterk netwerk

Verder bieden wij jou een sterk netwerk van bedrijfsjuridisch adviseurs werkzaam in hetzelfde juridische veld. Zo kan jij laagdrempelig en collegiaal met elkaar sparren over juridische onderwerpen en ontwikkelingen. Loop je tegen een vraag aan op jouw vakgebied? Dan kun je snel een andere jurist in het netwerk vinden waarmee je je vraag kan bespreken of wegleggen. Ook gelden er kortingen op aansprakelijkheidsverzekeringen voor onze leden.

Tenslotte zet NEVOA zich in voor de positie van de bedrijfsjuridisch adviseur in het gehele juridisch speelveld, naast de advocaat, de notaris en de rechterlijke macht.

Interesse om lid te worden?

Voordelen voor leden