Over NEVOA

NEVOA is een beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs. Zij spant zich voor haar leden in op het gebied van opleidingen en vaktechniek, en biedt een platform voor haar leden voor het delen van kennis en ervaring.

Daarnaast zorgt zij voor een professionele inbedding van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur in het juridische speelveld door het organiseren van tuchtrecht en gedragsregels.

Zij verzorgt diverse ondersteunende activiteiten voor haar leden, zoals regionaal vaktechnisch overleg, en het organiseren van symposia waarbij ook het vergroten van het professionele netwerk van de leden een belangrijke doelstelling is.

Als beroepsorganisatie is NEVOA voortdurend in beweging.

Over de leden

Bedrijfsjuridisch adviseurs zijn juristen die zich vooral richten op juridisch advies aan bedrijven, veelal het MKB. In hun advisering richten zij zich op alle juridische aspecten die binnen deze bedrijven voorbij komen.

Opleidingen

NEVOA zet zich voortdurend voor haar leden in om het kennisniveau te vergroten en de uitoefening van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur verder te professionaliseren.

 

NEVOA wil ervoor zorgen dat bij NEVOA aangesloten bedrijfsjuridisch adviseurs tot de beste in hun vak behoren. Zij doet dit door de leden te onderwerpen aan een PE reglement.

In het PE reglement staat dat leden permanent dienen bij te blijven op hun vakgebied door het volgen van gerichte opleidingen en vaardigheidstrainingen. Door het volgen van opleidingen en trainingen verwerft een lid PE punten. Jaarlijks moet elk lid tenminste 16 PE punten behalen. NEVOA toetst jaarlijks of haar leden aan deze eisen voldoen.

 

 

NEVOA Nieuws

Actualiteiten

Twitter