NEVOA biedt:

Een sterk, laagdrempelig en collegiaal netwerk van adviseurs werkzaam in hetzelfde juridische veld

Bekijk de voordelen

Actieve ondersteuning bij de kwaliteitsbevordering en praktische uitvoering van het vak

Bekijk de voordelen

Een prima aanbod aan opleidingen, regionale netwerkbijeenkomsten en vaktechnische ondersteuning

Bekijk de voordelen

Praktisch voordeel als korting op verzekeringen, cursussen en andere bijeenkomsten

Bekijk de voordelen

Belangenbehartiging voor de positie van de bedrijfsjuridisch adviseur in het hele juridische speelveld, naast de advocaat, notaris, interne bedrijfsjurist en rechterlijke macht

Bekijk de voordelen

Beroepsorganisatie bedrijfsjuridisch adviseurs

Beroepsorganisatie

NEVOA is een landelijke beroepsorganisatie voor (bedrijfs)juridisch adviseurs in Nederland. NEVOA richt zich zowel op (bedrijfs)juridisch adviseurs die zelfstandig werken, maar ook die in loondienst werkzaam zijn bij een accountantskantoor en/of advieskantoor.

Het gaat daarbij om juridisch advies voor bedrijven, instellingen en particulieren. Dit advies beslaat allerlei aspecten en vindt plaats op meerdere rechtsgebieden. Van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, erfrecht tot en met intellectuele eigendom en privacy recht.

 

NEVOA-adviseur

Kenmerkend voor de NEVOA-adviseur is de grote betrokkenheid bij én bekendheid met de ondernemingen of instellingen die hij of zij adviseert, het vermogen om zelfstandig juridische problemen te signaleren en op te lossen, en het succesvol kunnen werken in multidisciplinaire teams. De NEVOA-adviseur werkt regelmatig samen met de (externe) accountant of fiscalist en spreekt de taal van deze adviseurs. Vanzelfsprekend staat kwaliteit hoog in het vaandel.

De vereniging

De vereniging heeft tot doel de uitvoering van de juridische adviespraktijk van de aangesloten leden te bevorderen en te faciliteren. Dat doen we door het aanbieden van een kwalitatieve en brede beroepsopleiding. Ook organiseren we vaktechnische workshops voor de leden en zorgen we voor toegang tot alle relevante literatuur en jurisprudentie. Daarnaast bieden we een periodieke overlegstructuur voor vaktechnische en juridische vraagstukken. Ook hebben wij als doel de belangen van onze leden te behartigen op een landelijk niveau in politieke discussies over de rol en positie van de (bedrijfs)jurist. Tot slot zorgen we met NEVOA voor een belangrijk en toegankelijk netwerk voor alle aangesloten leden.

Voor bedrijfs­juridisch adviseurs met inhoud

Kwaliteit

NEVOA hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening van de NEVOA-adviseur. Je wordt niet zomaar lid. NEVOA-adviseurs zijn gebonden aan gedragsregels, vergelijkbaar met die van bij wet ingestelde Publiekrechtelijke Beroeps- en Bedrijfsorganisaties. Kennis en vaardigheden van de leden waarborgt NEVOA door de eis van permanente educatie, een eigen tuchtreglement en een commissie van beoordeling die de kwaliteit van aspirantleden onderzoekt voordat zij lid kunnen worden. Wanneer jij werkzaam bent bij een accountantskantoor, kan jouw lidmaatschap van belang zijn voor het voldoen aan de verplichtingen van de accountant met wie je samenwerkt.

Vaktechnisch uptodate

Een belangrijk onderdeel van NEVOA is de Commissie Vaktechniek. Aan die commissie nemen ervaren leden van NEVOA, deel die juridische onderwerpen uitdiepen en nieuwe ontwikkelingen in het vak signaleren en onderzoeken. Zij organiseren workshops, leveren een bijdrage bij internetconsultaties en verzorgen modellen, richtsnoeren en adviezen voor jouw dagelijkse praktijk.

Ook digitaal is die commissie actief. Op interactieve wijze kan jij als lid op het digitale platform van www.nevoa.nl vaktechnische informatie opdoen en uitwisselen. Tevens kan je op LinkedIn lid worden van de groep die vaktechnische ontwikkelingen bespreekt.

Nieuws:

Presentatie ALV 2022

Op 21 juni 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering van NEVOA plaatsgevonden. Wil jij graag terugzien wat er besproken is? Download dan de presentatie via onderstaande link.

Lees meer...