De commissies van NEVOA

Een goede vereniging beschikt over goede commissies: zo ook onze landelijke beroepsvereniging. We zijn helder over vaktechniek en beoordeling en zijn duidelijk over de werkwijze bij klachten. Ontmoet de commissies van NEVOA.

Commissie Vaktechniek

Binnen onze beroepsorganisatie voeren we op twee manieren vaktechnisch overleg. Ten eerste via de Commissie Vaktechniek en ten tweede via het regionaal vaktechnisch overleg.

De Commissie Vaktechniek richt zich op kennisoverdracht aan leden. In deze commissie is een select aantal zeer ervaren leden opgenomen. Deze leden laten zich, uiteraard in overleg, regelmatig bijstaan door andere leden.

De commissie komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar en werkt vanuit een jaarplanning. Hierin zijn thema’s opgenomen waar actief aan gewerkt wordt. Denk aan thema’s als richtsnoeren, modelovereenkomsten of beslismodellen op bepaalde onderwerpen. Al deze stukken zijn vrij toegankelijk voor NEVOA-leden.

De volgende leden hebben zitting in de Commissie Vaktechniek:

 • mr. Ankie Biesheuvel (voorzitter)
 • mr. Savannah Snellenburg
 • mr. Joachim Eendebak
 • mr. Tessa Viragh
 • mr. Ramy Mohamed
 • mr. Simone van Dijk

Wil je ook een bijdrage leveren aan de Commissie Vaktechniek? Neem dan contact op via info@nevoa.nl.

mr. Ankie Biesheuvel

mr. Savannah Snellenburg

mr. Joachim Eendebak

mr. Tessa Viragh

Commissie van Beoordeling

De Commissie van Beoordeling houdt zich bezig met de beoordeling van lidmaatschapsaanvragen van aspirant leden. Na aanmelding van een aspirant lid controleert deze commissie de diploma’s, werkervaring en volledigheid van de aanvraag. Tot slot geeft men een advies aan het bestuur over de toelaatbaarheid van het aspirant-lid tot NEVOA.

De volgende leden hebben zitting in de Commissie van Beoordeling:

 • mr. Mark van Wouwe
 • mr. Reinier-John Koopman
 • mr. Maarten-Joost Swenker

Wil je ook een bijdrage leveren aan de Commissie van Beoordeling? Neem dan contact op via info@nevoa.nl.

Raad van Tucht

Als er onverhoopt klachten zijn over de wijze van beroepsuitoefening van een van onze leden, dan worden deze klachten afgehandeld aan de hand van het reglement klacht- en tuchtzaken.

De wijze van beroepsuitoefening wordt getoetst aan de regels van eer en waardigheid van het beroep, zoals deze zijn bepaald in het reglement beroepsuitoefening.

De volgende leden hebben zitting in de Raad van Tucht:

 • mr. Alexander Labohm
 • mr. dr. Myriam Lückers
 • mr. Jeroen Missaar

Wil je meer weten over de precieze stappen die gevolgd worden wanneer een klacht zich voordoet? Neem dan contact op via info@nevoa.nl.

Ontdek de voordelen van het NEVOA lidmaatschap

NEVOA is dé landelijke beroepsorganisatie voor juristen in Nederland. Als lid ben je verzekerd van vakinhoudelijke ondersteuning, een sterk netwerk en uiteenlopende mogelijkheden voor beroepsversterking gedurende je héle loopbaan. Het NEVOA-label zorgt ervoor dat werk- & opdrachtgevers weten waar je voor staat: als strategisch denkend businesspartner neem je uitdagende dossiers voortvarend in behandeling, waarbij je een praktische aanpak niet schuwt.

Over het lidmaatschap