Reglementen en modelovereenkomsten

NEVOA-reglementen

  1. Statuten
  2. Reglement beroepsuitoefening
  3. PE-Reglement
  4. Algemene voorwaarden (NL)
  5. Algemene voorwaarden (ENG)

Verwijzing naar de algemene voorwaarden en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan in ongewijzigde vorm. Aanpassingen hierop zijn uitsluitend toegestaan, indien deze worden opgenomen in de daaruit volgende overeenkomst(en) tussen de Gebruiker en haar wederpartij (Opdrachtgever). Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door NEVOA uitgesloten.


Modelovereenkomsten

Onderstaande modelovereenkomsten zijn voor leden op te vragen bij het secretariaat (info@nevoa.nl)

  1. Aandeelhoudersovereenkomst
  2. Kantoorhandboek
  3. Thuiswerkprotocol
  4. Addendum Thuiswerken
  5. Arbeidsovereenkomst