NEVOA-juristen zijn dé energiezuinige juridische motor van ondernemend Nederland

Ontmoet het bestuur van NEVOA. Gedreven, enthousiast en continu gericht op vooruitgang. En dat vanuit een heldere visie en dito ambitie. Dát zijn de kenmerkende woorden voor het bestuur van NEVOA, al 30 jaar dé beroepsvereniging voor juristen.

Contact opnemen

Onze visie

Als NEVOA-bestuur zijn we ervan overtuigd dat onze beroepsgroep dé (energiezuinige) juridische motor van ondernemend Nederland is. NEVOA-juristen reduceren, door hun laagdrempelige manier van samenwerken met de ondernemer, immers procesrisico’s en daarmee onnodig hoge juridische kosten. Dat maakt de samenwerking duurzaam: voor de onderneming en het eigen vermogen.

We streven ernaar dat iedere (aankomende) jurist van NEVOA heeft gehoord en vanuit trots op zijn vak én de wens om zich breder te ontwikkelen, lid wordt van onze organisatie. Juristen verdienen meer zichtbaarheid in de markt.

We werken gestaag aan het vergroten van onze naamsbekendheid, aan het uitbreiden en professionaliseren van het opleidingsaanbod en het stimuleren en het faciliteren van de kennisdeling en sparring tussen de leden.

Onze ambitie

De ambitie van NEVOA, dé landelijke beroepsorganisatie voor juristen, draait om verbinding. Verbinding met onze leden, met de markt en met iedereen die op een andere manier betrokken is bij het juridische werkveld. Ons sterke kwaliteitslabel, dat door leden gevoerd kan worden op de website, draagt daar aan bij.

We willen nóg meer trots voor ons vak creëren en ons beroep sterker op de kaart zetten. We vinden het belangrijk dat we uitstralen, niet alleen individueel, maar ook als groep sterk te zijn. In de ideale wereld zijn álle juristen lid van NEVOA. Ook streven we naar duurzame samenwerkingen, redelijke tarieven en harmonie.

mr. H.M.E. (Hella) Vercammen

De reden dat ik mijn tijd spendeer als onbezoldigde bestuurder en voorzitter van deze beroepsvereniging is heel simpel. Het beroep van (de NEVOA) jurist is het mooiste (juridische) beroep dat er bestaat. Samen met de andere bestuursleden zet ik me dus graag in om iedereen uit deze beroepsgroep te verenigen, de kwaliteit van ons beroep te borgen en ons beroep zichtbaarder te maken voor jong juridisch talent en het bedrijfsleven.

Verder studeerde ik Nederlands Recht in Amsterdam aan de VU, UVA en Boalt Hall law school in Berkeley, California. Daarna gaan werken in de advocatuur om in 1997 over te stappen naar Baker Tilly als bedrijfsjuridisch adviseur te Utrecht. Vanaf 2000 werd ik verantwoordelijk voor de juridische afdeling van Baker Tilly in Almere. Vanaf 2003 heb ik mijn eigen kantoor (The Legal Company) en werk ik dagelijks met een team met (Nevoa) juristen voor bedrijven en organisaties op verschillende rechtsgebieden. Tot slot schrijf ik juridische artikelen voor diverse landelijk vakbladen, waaronder een in de schoonmaak en een in de accountancy.

mr. A. (Ankie) Biesheuvel

Mijn persoonlijke missie en drive als bestuurslid? Trots! En dan uiteraard in de positieve zin. We mogen trots zijn op ons beroep als jurist en we mogen ook trots zijn op onze beroepsorganisatie. Het is een prachtig vak wat wij als juristen mogen uitoefenen; geen dag is hetzelfde, vakinhoudelijk kunnen we onszelf blijven uitdagen, maar ook het dienstverlenende en menselijke aspect maakt ons beroep mooi en afwisselend. Onze beroepsgroep is nog te onbekend en daar ligt een mooie uitdaging voor de Nevoa om die bekendheid een boost te geven en daar probeer ik als bestuurslid mijn steentje aan bij te dragen. Daarnaast intrigeert mij de inhoud van vak ook enorm; niets is zo veranderlijk als het weer, maar de wet- en regelgeving is een goede tweede. Als voorzitter van de Commissie Vaktechniek proberen we de juristen ook te ondersteunen met het beschikbaar stellen van door de Commissie opgestelde (uitgebreide) modellen, met het organiseren van interactieve lunchsessies over actuele onderwerpen, organiseren van regionale VTO’s, ondersteuning op het gebied van permanente educatie e.d.

Nadat ik in 2001 mijn studie Management, Economie en Recht aan de Avans in Breda had afgerond, ben ik aan de slag gegaan als juridisch medewerker bij Bos Adviesgroep en volgde daarnaast in de avonduren de opleiding Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels ben ik binnen Bos Adviesgroep uitgegroeid tot partner. In de loop van de jaren heb ik niet alleen kennis en ervaring opgedaan op verschillende rechtsgebieden, maar ook op het gebied van fiscaliteit en financiën. De diversiteit daarin spreekt mij erg aan, maar mijn hart gaat vooral sneller kloppen van arbeidsrecht/HRM en het ondernemingsrecht.

mr. R.M. (Rogier) Kersten

Waarom ben ik bestuurslid van de Nevoa? Ik zet mij er graag voor in om het beroep van juridisch adviseur meer bekendheid te geven. Het is een dynamisch en uitdagend beroep, en zoals collega bestuurslid Hella aangeeft het mooiste juridische beroep. Maar ook een nog wat onzichtbaar beroep, zowel voor juristen als ondernemers. Binnen de Nevoa houdt ik mij bezig met commercie om de vereniging verder op de kaart te zetten. Daarnaast vind ik kwaliteitsborging belangrijk en lever vanuit die motivatie een bijdrage aan permanente educatie.

Na afronding van de rechtenstudie (Nederlands en Notarieel recht) in Nijmegen in 2001 heb ik als kandidaat-notaris op de sectie ondernemingsrecht gewerkt op een middelgroot notariskantoor in Noord-Limburg. Daar heb ik de beroepsopleiding notariaat voltooid. In 2007 lonkte het beroep van juridisch adviseur en heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële advies praktijk, waar ik gewerkt heb als juridisch adviseur ondernemingsrecht. Ik ben toen ook lid van de Nevoa geworden. Vanaf 2014 ben ik werkzaam bij ABAB Legal waar ik sinds 2020 de rol van directeur vervul.

mr. M. (Mark) van Wouwe

De reden dat ik mij sinds 2020 als onbezoldigd bestuurder inzet voor NEVOA is dat ik graag een bijdrage lever aan het verder zichtbaar maken en uitbouwen van deze mooie beroepsvereniging. Ik vind het leuk om via NEVOA (waar zowel juristen van kleine als grote kantoren lid van zijn) de beroepsgroep te verenigen en om (bijvoorbeeld door samen met andere bestuursleden symposia te organiseren) een bijdrage te leveren aan permanente opleiding van (NEVOA) juristen. Verder beoordeel ik als lid van de Commissie van Beoordeling (samen met twee andere commissieleden) alle aanvragen voor het lidmaatschap van NEVOA.

In 1999 heb ik de studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. Daarna ben ik als jurist gaan werken bij PwC (Legal Services) en was toen ook lid van NEVOA. Zo'n twee jaar later ben ik de advocatuur ingegaan en in 2004 heb ik de beroepsopleiding advocatuur voltooid. In 2007 heb ik de postdoctorale specialisatieopleiding "Nationaal en Internationaal Contracteren" van de Grotius Academie afgerond. Na ruim 15 jaar als advocaat bij Eversheds Sutherland (binnen het M&A en Contracting team) en bijna 2 jaar als advocaat bij een boetiek advocatenkantoor (gericht op vastgoed) te hebben gewerkt, werk ik sinds juli 2019 weer als jurist bij PwC (Legal) en sindsdien ben ik óók weer lid van NEVOA.

mr. J. (Jiri) Verschure

Het is naar mijn mening belangrijk om als beroepsgroep verenigd te zijn om daarmee het beroep van juridisch adviseur verder op de kaart te kunnen zetten. In het bestuur zal ik me met name gaan richten op de portefeuille opleidingen. Zorgen voor voldoende vaktechnische bagage en kwaliteit door middel van opleidingen is in mijn ogen de basis van ons vak als bedrijfsjuridisch adviseur. Het is onze “license to operate”. Ik kijk er naar uit om ervoor te zorgen dat er ook vanuit NEVOA voldoende aandacht is voor opleidingen, in het bijzonder voor de nog wat minder ervaren leden van NEVOA.

Ik ben in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de studie Nederlands recht met een privaatrechtelijke afstudeerrichting. Daarna heb ik jarenlang ervaring opgedaan binnen de wetenschap als docent en onderzoeker bij het departement Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg en vervolgens in de advocatuur als advocaat en curator op het terrein van het ondernemings-, insolventie- en goederenrecht.

Vanaf 1 oktober 2016 ben ik als ondernemingsrechtjurist verbonden aan BDO Legal. Ik adviseer klanten op het gebied van het ondernemingsrecht en geef daarnaast als Director leiding aan zowel het team ondernemingsrechtjuristen in de praktijk als de juristen van het Bureau Vaktechniek binnen BDO Nederland. Ook ben ik docent ondernemingsrecht aan de opleiding van de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB).

Ontdek de voordelen van het NEVOA lidmaatschap

NEVOA is dé landelijke beroepsorganisatie voor juristen in Nederland. Als lid ben je verzekerd van vakinhoudelijke ondersteuning, een sterk netwerk en uiteenlopende mogelijkheden voor beroepsversterking gedurende je héle loopbaan. Het NEVOA-label zorgt ervoor dat werk- & opdrachtgevers weten waar je voor staat: als strategisch denkend businesspartner neem je uitdagende dossiers voortvarend in behandeling, waarbij je een praktische aanpak niet schuwt.

Over het lidmaatschap