Webinar 'Arbeidsrechtelijke aspecten Coronacrisis'

Webinar Arbeidsrechtelijke aspecten Coronacrisis

Aansluitend aan de ALV op 23 juni organiseert NEVOA een actueel Webinar rondom de arbeidsrechtelijke aspecten Coronacrisis van 15.00 – 17.30 uur. Laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen op dit vlak! Sprekers voor deze middag zijn:

  • Mr. drs. Ralph Jan van der Ham, partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten
  • Marita Hoogeveen, advocaat bij EMH Advocatuur

Deelname aan het Webinar kost voor u als NEVOA-lid slechts € 75, -. Daarbij levert uw deelname 2 PE-punten op.

Webinar Arbeidsrechtelijke aspecten coronacrisis. Voor meer informatie over het webinar en het inschrijfformulier klikt u op onderstaande link.

https://studioavdr.webinargeek.com/arbeidsrechtelijke-aspecten-coronacrisis

Corona noodmaatregel ondernemers (update 30-03-2020)

Per 17 maart 2020 is de werktijdverkorting (wtv) stopgezet.

  • Indien toekenning vergunning heeft plaatsgevonden, dan blijft deze van kracht.
  • Bij eventuele verlenging moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling.
  • Wanneer wtv is aangevraagd maar u heeft nog geen antwoord ontvangen: u krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv wordt beschouwd als een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Het schematische overzicht van de Rijksoverheid van de diverse regelingen is onderaan dit document als bijlage opgenomen.

Symposium "Wet Arbeidsmarkt in Balans" (WAB)

Donderdag 27 juni 2019

De Eerste Kamer heeft eind mei ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet wordt op 1 januari 2020 definitief van kracht. Dit betekent dat iedere onderneming vanaf die datum te maken krijgt met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.
Als adviseur wilt u uw clientèle hier goed over kunnen adviseren, en zelfs al over anticiperende maatregelen. Om u daarbij behulpzaam te zijn organiseert NEVOA een seminar op 27 juni 2019 in Houten

Internetconsultatie "Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans"

NEVOA heeft in december 2018 meegedaan aan de internetconsultatie Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans.

Primeur! Goedgekeurde modelovereenkomst voor juridisch adviseurs

De commissie vaktechniek van Nevoa heeft een modelovereenkomst voor juridisch adviseurs opgesteld, die door de belastingdienst is goedgekeurd.

Meer informatie?

Wil jij ook lid worden?

Vul dan het aanmeldingsformulier in op deze website. Je aanmelding wordt na ontvangst door het bestuur voorgelegd aan de Commissie van Beoordeling.

Aanmelden

NEVOA logo

Voor Leden