Corona noodmaatregel ondernemers (update 30-03-2020)

Per 17 maart 2020 is de werktijdverkorting (wtv) stopgezet.

  • Indien toekenning vergunning heeft plaatsgevonden, dan blijft deze van kracht.
  • Bij eventuele verlenging moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling.
  • Wanneer wtv is aangevraagd maar u heeft nog geen antwoord ontvangen: u krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv wordt beschouwd als een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Het schematische overzicht van de Rijksoverheid van de diverse regelingen is onderaan dit document als bijlage opgenomen.

Internetconsultatie "Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans"

NEVOA heeft in december 2018 meegedaan aan de internetconsultatie Lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans.

Primeur! Goedgekeurde modelovereenkomst voor juridisch adviseurs

De commissie vaktechniek van Nevoa heeft een modelovereenkomst voor juridisch adviseurs opgesteld, die door de belastingdienst is goedgekeurd.

Meer informatie?

Wil jij ook lid worden?

Vul dan het aanmeldingsformulier in op deze website. Je aanmelding wordt na ontvangst door het bestuur voorgelegd aan de Commissie van Beoordeling.

Aanmelden

NEVOA logo

Voor Leden