Bestuur

NEVOA wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie leden.

Bestuursleden

mr. P. (Peter) van Alten

voorzitter

mr. P. (Peter) van Alten

voorzitter

  

Peter studeerde Nederlands Recht (bedrijfsrechtelijke afstudeervariant met sociaal recht als keuzevak) en Notarieel Recht in Leiden. Hij is in 1996 cum laude afgestudeerd op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij een vast auteur van arbeidsrechtelijke artikelen en blogs in een landelijk vakblad en is hij lid van een klachtencommissie in de gezondheidszorg. Ook is hij mediator. In de loop der jaren heeft Peter van Alten ook kennis en ervaring opgedaan op zowel het Onderwijsrecht als het Ambtenarenrecht. Hij geeft verder trainingen en opleidingen aan ondernemers en brancheverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.

mr. Y. (Yvette) van Gemerden

bestuurslid

mr. Y. (Yvette) van Gemerden

bestuurslid

  

Yvette (1966) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is van 1995 tot 2014 advocaat geweest, ondermeer bij De Brauw Blackstone Westbroek en DLA Piper. Vanaf 2014 is Yvette werkzaam bij PwC Legal Services als partner arbeidsrecht. Zij is tevens Certified Pension Lawyer. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeidsrecht (in de meest brede zin des woords), pensioenrecht en data protection.

mr. B.C. (Ben) Schoenmaker

bestuurslid

mr. B.C. (Ben) Schoenmaker

bestuurslid

  

Ben Schoenmaker (1960) studeerde in 1984 af aan de Universiteit van Leiden. Hij staat te boek als generalist, met ervaring op verschillende terreinen. Die deed Ben onder meer op in de zeven jaar die hij werkzaam was als bedrijfsjurist op de Aalsmeerse Bloemenveiling. Als extern bedrijfsjuridisch adviseur, vanaf medio 1991, heeft hij zich verder bekwaamd op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, ICT-recht en juridische vraagstukken met overheden. Sinds 1997 treedt Ben ook op als mediator.

Secretariaat

A.M. (Anne Marie) Ritter

secretariaat

A.M. (Anne Marie) Ritter

secretariaat